Freeze fest aneb Kultura jinak 10
bývalý vojenský prostor Milovice – Boží dar
17.–19. 9. 2010
3 dny 200 Kč / od soboty 21:00 150 Kč