BEATS FOR LOVE / MATRIX & FUTUREBOUND, JOHN B, BASEMENT FREAKS
industriální areál Dolní oblast Vítkovice
4.–6. 7.
vstup zdarma