I.  Zastavení

Člověk
odsouzen k tichu.
Karanténa pro otrlé,
nemluvné
i bez domova.
Natřásající se hlavy
v trnových korunách
kouří na svých balkóncích
a ty méně šťastné
vyhlíží rozpučené jaro,
které do nich poprvé
nečekaně vtrhlo.

Při obřadném mytí rukou pak
smýváme vinu svou i celého světa.


II.  Zastavení

Člověk
přijímá stav nouze.
Mohl by si vlasy rvát
z vychytralého čela
a svou neMOCÍ porušit zdi pokoje.
On ale klidně usedá
k zanedbaným truhlíkům,
šatníkům a ke své ženě.

V ten den, kdy se to stalo
vpluli delfíni hraví zpátky
k přístavům benátským.