Karlínská epocha času (úryvek)
Stanislavu Dvorskému


Vstoupit do podzemí školní budovy na Lyčkově náměstí
Nabrat do rukou sklepní plesnivinu
Dotknout se kliky pokryté krásnou pavučinou
Usednout na schody v nichž zeje tmavý průduch

Ztratit se v mohutném nekonečnu
Poslouchat chrámové zpěvy nových zemřelých
Uvědomit si šramot v zatuchlém kabinetu
Objevit pískající myši v třídních lavicích

Pohlédnout do tváře čerstvě probuzené smrti
Být svědkem mohutného bujení zahnívajících rostlin
Zemřít znovu zemřít a ještě jednou zemřít
Pak na jazyku pocítit příchuť zteřelého vzduchu

A kolem sklepní jih
Páchnoucí hluk
Ve vyklizené karlínské epoše času


Báseň z připravované sbírky Obyvatelé jasu