ASPOŇ MI E-MAIL NAPIŠTE
mohl by Jonáš nebo Martin Stöhr
Než zasvítí mi z okna pleš
moh by se stavit Milan Eš

Po obloze jde stín draka
dávno tomu
vyklonil jsem se přes palubu domu
na kávu zastavil se Pepa Straka

a kde se tu vzal — vrátky skřípl —
se svou dcerkou J. (F.) Typlt?

To bylo všechno, jak tak sčítám
v letních dnech, jak počítám
dějí se různě krásné akce
já zatím doma plaším vrabce

ZÍTRA SE BUDE ZAS ZPÍVAT VŠUDE:
nad sněžnou pouští, v dunách Sibiře
Zpívá i soused převlečený za zvíře
Prosba o lásku haleká nočním šumem —

všichni si budou bezpříkladně rovní
Muženy, žemuži, zlí a hodní
a ze všech na věky osvobozených latrín
bude znít do pauzy průzračný alexandrín

Z vesmírných, opuštěných ramp
zas bude blikat k hvězdám smutný jamb

Po ranní kávě k poctě apokalypsy
kokrhat budou novodobí psi

sbírka Hotel po sezoně (Host, 2020)