Nabíledni prázdno

Jít jako vždycky jít
mezi slovy
si utvořit
jarní svět
ve kterém
nikdo není
mizivé povlaky
jarních snění
a nabíledni prázdno

(2009)


***

Nejenom šamani
na bubny tlučou
co asi znamená
budoucnost věštěná
pojď se mnou
můj milý
koupím ti jelena


Průběžné pološero

Úkazy přeletěly vzduch
a skácely se do prázdna
bez náznaku tvaru
co nemohlo být
stalo se
pokácely se
i černé kuželky
a gumovaly nebe
stín jak široký tak dlouhý
překrývající lesní vidiny
svatyně stará bedna od vesmíru
bílá ropucha
rýhovaná černě