Karolína Rossí (* 1983) se narodila v Bystřici nad Pernštejnem. Studovala v Ateliéru grafika II pod vedením Vladimíra Kokolii na pražské Akademii výtvarných umění. Aktuálně žije a pracuje v Praze. Věnuje se malbě a akvarelové koláži s přesahem do prostorových instalací. Její obrazy jsou plné kontemplativní atmosféry, která nechává diváka pohlédnout snad do klidu hlubin moře, kdy se stává svědkem zrodu nových životů, či nahlížet někam daleko za hranice konkrétna. Zachycená esence života připomínající buňky, zárodky, tvary prvopočátků, jsou subtilními připomínkami nekonečnosti naší existence. Kompozice pracující s organičností i nahodilostí jsou meditativními obrazy, které diváka zklidňují a harmonizují. Plátna jsou pak skrze kombinovanou techniku doplněna akvarelovými kolážemi, které v celkové kompozici vytváří jemné barevné akcenty. V rámci prostorových instalací doplňuje autorka akvarely malbou přímo do galerijních prostor. ∞