Kryštof Hošek (* 1984) vystudoval Výtvarnou školu Václava Hollara, pokračoval na Akademii výtvarného umění v Praze, v ateliéru Sochařství (prof. Oriešek, Róna, Hendrych). Hošek se věnuje figurálnímu a portrétnímu sochařství. Svými plastikami, které oscilují na hranici dekadence, karikatury a popartu, kriticky reaguje na současné společenské a politické dění. Pro jeho výtvarný projev je příznačná provokativní, hyperrealistická forma s naléhavou obsahovou sdělností. V tomto názoru vznikají působivé, výtvarně-vizuální objekty. ∞