Romana Drdová (* 1987) se narodila v Praze. Studium absolvovala v Ateliéru nových médií u Tomáše Svobody na AVU. Ve své tvorbě reflektuje aktuální společenské fenomény – konzum, globalizace, virtualizace či komodifikace. Estetika, kterou vytváří, reaguje na podměty z oblasti designu, reklamy, módy nebo gastronomie. Přetváří masové jevy v intimní a sofistikovanou estetiku, která není jednoznačně čitelná v prvním plánu a konfrontuje diváka s emocionálním odcizením spojené s fenomény společnosti. Skrze své instalace hledá odpověď na další otázku ohledně podob prožité zkušenosti. Její objekty jsou proto často založené na možnosti haptického prožitku, barevnosti a stimulaci materiálem. V kontrastu s těmito prvky zdůrazňuje i fragmenty odosobněnosti ve společnosti, kterými se staly způsoby komunikace skrze sociální sítě, fyzické bariéry na veřejných místech či jiné hmotné nebo psychologické oddělovače sociální interakce i prožitkové možnosti. Vyrovnává se i s krajní podobou bezpohlavní emoční interakce, kterou může představovat umělá inteligence. ∞