Světlana Fialová (* 1985) se narodila a žije v Košicích. Studovala na pražské Akademii výtvarných umění v Ateliéru malířství II u Vladimíra Skrepla u pokračovala u Daniela Fischera na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Její specifický rukopis pracuje s pocitem nedokončenosti, s náznaky a množstvím linií. Vyjádření jsou expresivní a formálně odlehčená. Hutná jsou sdělení, která se navzájem překrývají a neřízeně do sebe zasahují. Pracuje zpravidla s černou linkou, občas začleňuje další barvy. Vytváří prostorové scény s důrazem na množství vzdušnosti uvnitř scény. Subjektivně modifikuje reálnou perspektivu a vytváří její autorské pojetí. Tematicky se dotýká nejrůznějších situací, různých psychických rozpoložení, bizarních a obscénních momentů, neuzavírá se v konvencích. Častým námětem je lidské tělo v různých poloobnažených a obskurních momentech. Moment překvapení nebo vyděšení nebo naopak voyerský vhled do stavů mysli nebo života. Pracuje multimediálně, nejvíce s kresbou nebo linorytem. ∞