Vojtěch Fröhlich (* 1985) studoval na FAMU a na AVU v ateliérech Miloše Šejna, Zbigniewa Libery a Tomáše Vaňka. Je finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého 2015. Jeho tvorba zasahuje široké spektrum médií i témat. Věnuje se performance, instalaci, intervenci do veřejného prostoru. Pracuje s filmem a fotografií.

Výraznou složkou jeho děl je fyzická aktivita a práce s tělem jako uměleckou hmotou. Skrze site-specific performance vytváří nový kontext a cestou fyzického výkonu v něm překonává stanovené překážky. V další intervenci nechává diváka účastnit se samotného díla probíhajícího v reálném čase, jehož konečná podoba teprve vzniká, ale vychází z předem daného záměru. Dílo interaguje s divákem, který tak jeho podobu svou akcí sám dotváří. Fröhlich zkoumá i každodennost a vytváří v ní nové vztahy. Estetika jeho intervencí pracuje se systematičností a rytmem a často nepřekračuje civilní vzezření. Umělecká díla, lépe řečeno multimediální celky, mu jsou inkubátorem poznávání hranic současného umění. ∞