Antropologický festival očima organizátorek

Antropologický festival očima organizátorek

Antropofest byl geograficky a národnostně velmi pestrým filmovým festivalem. Kromě zahraničních snímků obsahoval blok dokumentů o českých krajanech žijících v Srbsku a v moldavské Goluboie. Antropofestu, golubojským Čechům, ale i obecnému pohledu na antropologii je věnován rozhovor s organizátorkami festivalu a režisérkami filmu Goluboie Štěpánkou Plachou a Michaelou Píšovou.

Tags: , ,
Antropofest: Kulturní vzorce v praxi

Antropofest: Kulturní vzorce v praxi

„Člověk je bytostí, která je zachycena do sítě významů, kterou si sama vytvořila. Tuto síť můžeme považovat za kulturu. Její zkoumání proto není experimentální vědou, která hledá zákony, nýbrž vědou interpretující, která hledá významy.“ (etnograf Clifford Geertz, 1973)

Tags: , ,