Vize možných budoucností

Vize možných budoucností

Česká republika, drobná země uprostřed Evropy, často vnímána svými obyvateli jako jedinečný klenot ukrytý za horami, oáza klidu uprostřed neklidného světa, je vpravdě místem s hluboce zakořeněným zakladatelským mýtem, jehož obraz je neustále rozvíjen na mnoha úrovních. Mýtem, který je iracionální fikcí, která skrývá strach ze složitosti, proměnlivosti a neurčitosti současného světa. Fikce, kterou lze velmi silně a zřetelně pozorovat i na úrovni architektury a urbanismu.

Tags: ,
Slyšení ve věci chůze

Slyšení ve věci chůze

Chůze, přirozený způsob pohybu, zdánlivě obyčejná věc, která snad ani nestojí za pozornost. Opak je pravdou. Jde o modus toho, co a jak vnímáme a kolik pozornosti tomu věnujeme. Nejenom proto je chůze nástrojem či tématem pro uměleckou tvorbu a myšlení řady tvůrčích osobností. Bylo tomu tak dříve a je tomu tak i nyní.

Tags: ,
1 000 061. narozeniny umění

1 000 061. narozeniny umění

Art’s Birthday je svátek, jehož idea se zrodila v roce 1963. Francouzský akční básník Robert Filliou tehdy prohlásil 17. leden dnem, kdy se před milionem let narodilo umění. Od té doby se tento den slaví po celém světě a k letošním oslavám se tradičně připojuje i pardubická GAMPA a Divadlo 29.

Tags: , ,
Trosečníci a trosečnice na Mlýnském ostrově

Trosečníci a trosečnice na Mlýnském ostrově

Na přelomu září a října se otevřely pardubické Automatické mlýny.

Tags: , , , , ,
Nový kulturní organismus v centru Pardubic

Nový kulturní organismus v centru Pardubic

Není již tajemstvím, že se v Pardubicích očekává velká kulturní událost. Je jí otevření nového kulturního organismu a to přímo
v Automatických mlýnech.

Tags: , , , ,
Velký začátek nové éry

Velký začátek nové éry

To, že se v pardubické kultuře dějí velké věci, aktuálně nelze přehlédnout. Areál Automatických mlýnů dokončuje svou transformaci v nový kulturní a společenský bod. Své sídlo do něj přesouvá i pardubická GAMPA – Galerie města Pardubic. Ta ve dnech 29. září. – 1. října 2023 v rámci slavnostního otevření představí unikátní výstavní projekt Mlýnský ostrov, kterým započne novou éru.

Tags: , ,
Radost, ne sentiment

Radost, ne sentiment

Pardubickou GAMPA – Galerii města Pardubic čeká přelomový rok. Po nerůstové sezóně Intermezzo čeká galerii přesun do nových prostor. Novým domovem současného umění v Pardubicích se stane zrekonstruovaný objekt v areálu Automatických mlýnů, o kterém je aktuálně slyšet daleko za hranicemi umělecké scény.

Tags: ,
Mezičas pro angažovanost

Mezičas pro angažovanost

Než se pardubická GAMPA přesune z Příhrádku do nových prostor Automatických Gočárových mlýnů, věnuje se dlouhodobému výstavně-intervenčnímu formátu Intermezzo, ve kterém jako platforma nechává růst a rozvíjet dílčí výstavní projekty.

Tags: , , ,
Aktivace parasympatického nervového systému

Aktivace parasympatického nervového systému

Galerie města Pardubic (GAMPA) se proměňuje v experimentální prostor, jenž umožňuje transgresivní zkušenost.

Tags: , , ,
Společenský pokrok na paškál

Společenský pokrok na paškál

Výstava Kolik země člověk potřebuje přináší až palčivě aktuální téma. Bez ohledu na krize, kterými jsme před několika měsíci jako lidstvo prošli (a které tímto nejsou u konce), klade výstavní projekt Tomáše Knoflíčka nikoli množství otázek, ale paradoxně spíše postojů modelujících odpovědi.

Tags: , , , , , , , , ,
Do nekonečna počátečním bodem

Do nekonečna počátečním bodem

Pronikání malby s dějinami a hudbou je obsaženo v tvorbě, kterou představuje výstava Apokatastasis & Fuga per canonen v pardubické GAMPA. Ta je druhou a třetí částí výstavního triptychu umělkyně Gabriely Těthalové. Po vstupu do výstavních prostor je divák vtažen do scenérie vizuálních i zvukových vjemů a touží pochopit předkládané souvislosti.

Tags: , ,
Rituál záchrany budoucnosti

Rituál záchrany budoucnosti

Rozhodnutí otevřít výstavní prostory nejmladším tvůrcům, kteří aspirují na to stát se umělci, je pro instituci krok, jehož cestu buduje odvaha, důvěra, ale především zvídavá zvědavost a touha nahlédnout, kam se současné umění vlastně ubírá.

Tags: , ,