5. ledna 2012 byla švédským státem uznána nová církev. Kopimisté uznávají čtyři základní hodnoty: Všechny znalosti patří všem. Touha po znalostech je posvátná. Koloběh znalostí je svatý. Kopírování je svaté. Více na kopimistsamfundet.se/english/.