Prostituce – půl zdraví. Věnují se jí naši politici v Číně, manažeři i umělci. A tak i v hudbě najdeme prostitutů plno.

Prostitutů je zkrátka jako hub. Rostou nehledě na rozmary počasí. Tak se občas stane, že se jich sejde víc z různých odvětví a začnou pracovat společně. V některých kruzích je brána jako určitá forma prostituce i myšlenka product placementu. Avšak zčásti neprávem. Product placement, neboli umisťování produktů například do videoklipů či filmů za komerčním účelem, může být totiž ku prospěchu věci, ač si to zřejmě značná část lidí, především z DIY (Do it yourself) komunity myslet nebude. Známý je především případ Vladimira 518 – potažmo knih Kmeny a Kmeny 0, na jejichž vzniku se spolupodílel – a jeho spojení s Budvarem. Konkrétně šlo o spojení se značkou BU2R. V tomto případě se marketingový a umělecký svět dokázaly spojit a nechat vzniknout zajímavý projekt. Marketingová oblast zde ideologicky neovlivňovala uměleckou. Nadávání na komercionalizaci hudby, potažmo kultury, tak v tomto případě není opodstatněné. Naráží totiž na fakt, že pokud chce umělec zrealizovat určitý projekt, který je i finančně náročnější, ale zároveň má určitou kulturní hodnotu, tak i logicky chce, aby se toto dílo dostalo k co možná nejvíce lidem za co možná nejméně peněz. A to již zmíněný BU2R umožnil. Volání určité části kulturního spektra po jasném oddělení umělecké sféry a té marketingové má pochopitelnou logiku. Ovšem pokud má být kultura co nejvíce přístupná lidem, měli bychom se na projekty typu BU2R dívat spíše jako na zprostředkovatele a neměli bychom je pranýřovat za tuto formu sponzoringu.

Product placement ve spojení s hudebním videoklipem zatím zřejmě „nejdál“ dotáhla Lady Gaga. Možná jsem ze staré školy, ale prodávat prostor ve svých klipech tak agresivně, jako to dělá právě Gaga, je prostě mimo můj rámec pochopení. Gaga jako by částečně stírala hranici mezi uměním, které marketing šikovně využívá, a „uměním“, které vzniká pro marketing samotný. Jako kdyby její klipy vznikaly spíše pro prezentaci produktů desítky nadnárodních firem. Bizarně působí nápad společnosti Universal zpětně vkládat do videí reklamu na produkty. Jednou z firem, která by měla mít celou záležitost technologicky na starosti, je společnost MirriAd. Ta už také předvedla ukázku nové technologie v klipu Avicii, do nějž vložila reklamu na likér Grand Marnier, kterou následně smazala a volný prostor nabídla jiným likérkám.

Při každém novém nápadu či ideji se učíme, jak s ním zacházet, zkoumáme hranice a to, kam až můžeme zajít. Časem se možná naučíme nakládat i s umisťováním produktů do vizuálních děl za komerčními účely. Snad zjistíme, jak správně propojit sféru marketingu a umění tak, aby se jednomu neobracel žaludek. ∞