Vztah mezi znakem a referentem se v postmoderní době zhroutil a není již možné rozlišit mezi „realitou“ a znakem, ale pouze mezi různými obrazy skutečnosti. Postmoderní doba je dobou simulací, simulakrem, která tvoří nový řád reality – hyperrealitu. Pakliže Jean Baudrillard pohlíží na postmoderní dobu tímto způsobem, lze navázat tím, že jsme zaplavováni kaskádami klamů, jimž ale musíme uvěřit, aby naše realita – prostor, na jehož podobě bychom se měli ve větší míře shodnout, měla uchopitelnou podobu, ke které se jako společnost, ale i jako jednotlivci, můžeme – a musíme – vztahovat. Přesto je ale nutné na klamy, jenž mají za úkol naturalizovat, tedy vydávat nový význam za význam původní, pohlížet kriticky. Mezi takové klamy patří nejrůznější fake news, hoaxy a jiné mediál­­ně překroucené pravdy. V listopadovém vydání Artiklu se tématu Klam věnujeme a kromě esejů vám předkládáme i reflexe kulturních počinů jak na poli vizuálního umění tak toho scénického a chceme vás konfrontovat právě s tou vaší realitou.