Předchozí vydání Artiklu neslo téma Restart. I Artikl, společně s dynamickou reaktivací kultury, takovým pomyslně prošel – již jej téměř nerozeznáte od vycizelovaných vydání předkoronavirové doby: vrátily se do sazby všechny kulturní servisy, skrze které vám přinášíme aktuální přehled toho stěžejního, co by vám z kulturní sféry nemělo uniknout, rubriky už neplní reflexe online kultury, ale pozvání na otevřené výstavy či divadelní představení nebo filmové projekce v kinosálech. S tímto vydáním přinášíme také zcela novou rubriku zaměřenou na současnou tuzemskou i zahraniční fotografii. Rubrika –fotografie je zařazena jako podsekce Vizuální rubriky a budete se s ní na celé dvoustraně pravidelně jednou za dva měsíce setkávat. Restart kultury nás všechny opět aktivoval, ovšem se zcela novou zkušeností: sice se nechlubíme utrpením, ale víme, že z utrpení roste vytrvalost a z vytrvalosti osvědčenost. A období minulých měsíců nás vytrvalosti naučilo. Tak hrdý buď, žes vytrval.