Výstava Civilizovaná žena, kterou uvádí Moravská galerie v Brně, sleduje paralelní procesy modernizace a ženské emancipace, které doprovázely vznik a rozvoj české moderní kultury a které kulminovaly v meziválečné době.

Postava civilizované a moderní ženy, jejíž modifikace se souběžně objevovaly rovněž jinde v Evropě, se stala jedním z důležitých emblémů nově založeného státu – i skrze ni se první republika prezentovala dovnitř a navenek jako moderní, pokrokový a demokratický stát. Přídavné jméno „civilizovaná“ v sobě ovšem nese specifické významy. Nejenže odkazuje k modernistické doktríně pokroku, ale zdůrazňuje také řád, racionalitu, uniformitu a disciplínu, jimiž se měl nový věk zásadně odlišit od všeho necivilizovaného, nekultivovaného, přírodního a neukázněného, a to jak na rovině diference genderové (zpátečnické a iracionální ženy), tak rasové a etnické (primitivní „divoši“).
Do dobového malířství, sochařství i fotografie se postava civilizované ženy výrazně promítla a silně rezonovala zvláště v tvorbě první generace umělkyň s plnohodnotným vysokoškolským vzděláním. Její výtvarné podoby (a podobizny) však tvoří jen jednu z oblastí této výstavy. V centru její pozornosti jsou rovněž ty aspekty vizuální kultury, které měly mezi válkami na ženy bezprostřední dopad, a to i mimo elitní uměnímilovné kruhy. Proto klade důraz na životní styl včetně bydlení a odívání a neopomíjí ani transfery moderního ženství do popkultury, zastoupené především reklamou, filmem a zábavními obrázkovými časopisy, včetně humoristických periodik. Zvláště karikatura a satirická kresba výborně dokládají ideovou rozpolcenost, s níž prvorepubliková společnost přijímala ženskou emancipaci.

text: Martina Pachmanová

Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury
Moravská galerie – Místodržitelský palác
(Moravké náměstí 1, Brno)
8. 10. 2021 — 10. 7. 2022