Dokážeme najít a definovat, jaké limity má náš soucit? Diskuse o limitech soucitu nabrala v posledních letech značné obrátky.


Naše pozornost je neustále uzurpována nekončícím proudem zpravodajských relací. Psychická a mentální kapacita člověka je vnímat má ale své jasné hranice. Požadavky, které od nás informovanost očekává, jsou doslova nadlidské. Přesto cítíme nutnost být stále v obraze a aktuál­­ní zprávy považujeme za nezbytnost. Proto mnoho lidí hovoří o tzv. únavě ze soucitu, tedy stavu mysli, kdy každou další palčivou zprávu vnímáme už jen s vyčerpanou rezignací. V protikladu ke křiklavé vtíravosti každodenní mediální reality nabízí výstava Compassion Fatigue Is Over v devíti filmech a videích prostor pro klidné strávení interpretací daných témat skupinou renomovaných mezinárodních umělců. Koncept instalace výstavy je rámován nově vzniklými místně specifickými architektonickými intervencemi společně se sérií barevných fotogramů. Umožňuje tak divákům úplně jiný typ pozornosti a pomalejšího vnímání, než je možné v běžném denním spěchu mimo bezpečný prostor galerie. „Jako součást širší dramaturgické linie Rudolfinum_Time-Based reflektuje výstava Compassion Fatigue is Over množinu klíčových témat současnosti, jakými jsou rasová nesnášenlivost, pracovní vykořisťování, přehodnocení historických narativů, sexuality, genderu, padlých i znovu nalezených utopií nebo abstraktního myšlení coby nutné podmínky pro jakoukoli racionální soudnost,“ vysvětluje k tématu výstavy ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma, který sérii filmů a videí kurátorsky připravil společně s Jenem Kratochvilem.

Compassion Fatigue Is Over
Galerie Rudolfinum (Alšovo nábřeží 12, Praha 1)
18. 5.—8. 8.

text: Maja Ošťádalová