Občas někdo prohlásí, že ženy nemají smysl pro humor. Není to pravda. Další důkaz je na světě v Galerii Art.

Mirianna Mlynarčiková (SK / Thajsko) a Nóra Ružičková (SK) představují v Brně výsledky svého mnohovrstevnatého projektu Cvičenie s monografiami. Dynamická dramaturgie malé galerie u brněnského filmového klubu přináší neokázalé sondy do současné mladé umělecké scény a zvykli jsme si, že objevitelská hravost, průzkumnictví mezioborových vztahů či provokativní neotřelost jsou kurátorskému tandemu Dana Balážová a Ivana Hrončeková blízké.

Slovenské umělkyně M. Mlynarčiková a N. Ružičková vystavují leporelo s osmnácti návodnými fotografiemi, jak účinně provádět cvičení s monografiemi. Historický a teoretický úvod jako by z oka vypadl tělovědné monografii o preventivních a rehabilitačních cvičeních. Věděli jste, že již staří Číňané a jogíni znali blahodárné účinky cvičení s monografiemi? Disciplíně se pak vydatně věnovali slovenští buditelé zvučných jmen – Ferdinand Martinengo, August Horislav Škultéty, Ivan Branislav Zoch! Je to až neuvěřitelné, ale oni opravdu žili. Leporelo provázejí výroky slavných podle motta „Ve zdravém těle zdravý duch“. Při studiu příručky se nám však záhy vloudí na tvář úsměv: dvojznačnost tělocvičných formulí lze vztáhnout na potřebu důkladně rozvíjet naše vědění o umělcích a jejich dílech. Tělocvičná terminologie se jeví jako metaforická výzva k rozhýbání mdlého ducha.

Jako kouzlo nechtěného působí také fotografie figurantek, které doslova cvičí s uměleckými monografiemi. Dvě neprofesionálně kostýmované ženy předvádějí na amatérském jevišťátku amatérské sestavy, které vypadají tak absurdně, jako by si je samy vymyslely. Umělkyně však neponechaly působivost svého projektu náhodě. Angažovaly dvě herečky komunitního divadla v Banské Bystrici a zinscenovaly sérii gymnastických cvičení, která fotograficky a filmově zaznamenaly. Herečky Miriam Kujanová a Dana Snopková na nich vypadají jako Laurel a Hardy, Pat a Mat nebo podobné figurky. Jedinečná komika tu před očima roste s upřímnou naivní radostí, že jim se dílo daří. Na dvou průvodních obrazovkách (umístěných v kavárně jako velkoplošné televize ve fotbalovém baru) můžeme vidět sestavu „Párové kondičné cvičenie s monografiou a pekáčom“ a „Falomonografická veža“. Na jednom videu figurantky střídavě házejí bichli do pekáče na podlaze, na druhém sestaví z knih dvoumetrovou věž. Je třeba zdůraznit, že humor Miriann Mlynarčikové a Nóry Ružičkové není v žádném případě posměvačný, autorky si nedělají legraci na úkor nesportovních představitelek svých rolí. Nejedná se ani o druhoplánovou parodii: podle návodných popisů k fotografiím můžeme skutečně cvičit. Popsané svalové skupiny posílíme a kosterní soustavy protáhneme. Humor projektu je založen na dokonale zvládnuté mystifikaci. Ta má v českém prostředí od dob Haškovy Strany mírného pokroku v mezích zákona a posléze zásluhou tvůrců Járy Cimrmana své nezpochybnitelné místo. V každé mystifikaci je však něco podvratného, a proto se při ní tak rádi smějeme pod fousy. Osmnáct obrazů z gymnastické praxe cvičení s monografiemi má pod každým popiskem po jednom uměnovědném výroku. Tyto anonymizované výroky lze číst jako metaforicky platné citáty o umění a umělcích, které je možno volně vztáhnout k tématu tělocviku. Pokud však návštěvník výstavy bude číst výroky jako autentické nálezy v milionech vět slovenských monografií o současných slovenských umělcích, pak se teprve začne za břicho popadat. Tohle již není kouzlo nechtěného. To jsou důkazy mdlého, strnulého, odkrveného, inertního, zatuhlého, křečovitého, demobilizovaného, atrofujícího myšlení a cítění. A zachvátí nás nikoli závist, ale pocit neskonalého štěstí, že nemáme v knihově dva metry tohoto monografického náčiní.

Výstavu doprovází myšlenkově jasný, přehledný a formulačně vytříbený, koncentrovaný text kurátorek, což si vzhledem k výjimečnosti v českých houštích a hájích zaslouží ocenění. Kurátorky sdělí, co je podstatné a „neprozradí“, co nemusí. Inu zase jednou radost z výstavy až do konce. ∞


Cvičenie s monografiami
Galerie Art (Cihlářská 19, Brno)
12. 10.—9. 11.autor: Fürchtegott Teuflieb