Po více než čtyřiceti letech života v Bratislavě přesídlil slovenský konceptuální umělec Monogramista T.D do Brna. Svoji novou životní situaci tematizuje prostřednictvím výstavy migrant, která se dotýká místa člověka ve světě ve fyzickém i metafyzickém smyslu.

Několik nových malířských a konceptuálních cyklů se na výstavě spojilo do koncepce, kterou metaforicky vyjadřuje stěna předsunutá ze svého původního místa do prostoru. Motiv vykročení se opakuje také u dřevěné makety výstavy v měřítku 1:10, která je umístěna před vchodem do budovy. Překračování území galerie do veřejného prostoru je paralelou k překračování a putování v prostoru umění, se kterým vede Monogramista T.D hravý dialog. Výstřižky z reklamních letáků z cyklu Artentete Kunst, rozpohybované v projekci, přetvářejí banální v umělecké, všední v poetické. Bazarové obrázky neškolených malířů z cyklu migrant ošetřuje autor pečlivým restaurátorským a konceptuálním zásahem s motivem bílého kruhu. Objekt složený ze dvou dřevěných latí nese nápis Samota je samota je samota. Existenciální tíseň sdělení autor odlehčuje otázkou, jestli je samota sama nebo se s někým dělí. Obrazy ze série You are here (2018) připomínají geometrickou abstrakci meziválečné moderny, ve skutečnosti je tvoří kartografické znaky označující bod, v němž se autor nachází – mezi zemí a nebem, nocí a dnem, ale také na mapě současného umění. º


Monogramista T.D: migrant
Dům umění města Brna (Malinovského nám. 2, Brno)
26. 9.—18. 11.text: Marika Svobodová, Anna Saavedra