Výstava Jiřího Housky s názvem Lidi, hvozdy, mlhy nabídla během května návštěvníkům sklepních prostor Galerie u Zlatého kohouta dnes vzácné umění realistické malby. Vytříbený styl a dokonalé tahy štětce nechávají pozorovatele Houskových obrazů často přemýšlet, zda nestojí před zvětšenou fotografií.

Sám malíř přiznává, že maluje výhradně podle fotografií, které si sám pořizuje, aby docílil co nejdokonalejšího zachycení momentu, reality v pravém slova smyslu. Okamžitě poznáte, že nepřemalovává výjev z fotky, ale výjev ze své hlavy, a fotografie mu slouží spíše jako skica. Skutečnost dokonale zachycenou umělcovým štětcem občas nabourávají výplody fantazie, což vytváří na plátnech zvláštní konfrontaci.

Realita jako fantazie
„Hledám určitou nadčasovost, protože v momentě, kdy je něco aktuální, tím rychleji to na své aktuálnosti pozbývá,“ komentuje své dílo Houska. Na jeho obrazech najdeme pračlověka umístěného do pražského metra nebo náčelníka kmene, který má k čelence připevněnou PET láhev. Ne všechny obrazy ale nutně staví most mezi skutečností a fantazií. Narazíme i na čistě reálné výjevy ze života lidí, jako jsou například veselice na hasičském večírku, stará paní v tramvaji nebo zbloudilý turista v Benátkách. Všechny spojuje jedno: dokonalé zachycení vnitřního stavu postav, detailní propracovanost malby a zvláště atmosféra prostředí. „Často mi jde o realismus v pravém slova smyslu, zobrazování všedního života a člověka ve svém přirozeném prostředí.“

Umění přiznané
Je příjemné zajít do galerie a potěšit se čistým uměním štětce, kdy hlavní roli hraje především samotný malířský um. Jiří Houska to nazývá uměním přiznaným, tedy takovým, kdy malíř musí divákovi přiznat své malířské dovednosti, což zkrátka nelze obejít. Ve své podstatě má dílo mladého autora mnohem jasnější sdělení, než kdejaké minimalistické čmáranice či obaly od lučiny nainstalované v galeriích, které se honosně nazývají konceptuálním uměním. „Člověk často slýchá, že realistická malba je passé, ale to je nesmysl. Každý si může dělat, co chce, protože jestli dneska existuje nějaký obecný směr, tak je to svoboda,“ uzavírá malíř.

Jiří Houska je studentem AVU, kde pod vedením profesora Berana už čtvrtým rokem studuje. Od svých 15 let, kdy začal studovat střední uměleckou školu Václava Hollara, se věnuje především realistické malbě, v poslední době spíše opomíjené tendenci v umění. Vystavuje především v menších galeriích anebo na společných výstavách akademie.