Václav Buchtelík (* 1990) se narodil v Karviné. Studoval v Ateliéru Malba I u prof. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Jeho ranými cykly prostupuje neuhlazená syrovost, vrstevnaté tahy štětcem a zdůrazněná těžkomyslnost míchaná s kontrastními barvami s napjatou vnitřní energií s robustním až expresivním malířským rukopisem. Ve svých dílech se vypořádává s osobními tématy, obavami a úzkostí. V jeho obrazech se objevují i předměty každodennosti nebo industriální ruiny z okolí, ve kterém žije nebo která ho zaujala. Věnuje se velkoformátovým malbám, pracuje i s malými formáty, které zasazuje do vlastnoručně vyrobených syrových rámů z nalezených prken a dřev. V novějším cyklu Lež 1986 pracuje s temnými odstíny modré a minimalismem. Jako hlavní motiv používá obrys svatební fotografie daného roku a její základní kompoziční rámec, který prostupuje i dalšími obrazy, variuje destruktivními zásahy vůči původnímu zobrazení fotografie. Dostává se k minimalistickému zobrazení obrysu s naléhavou intenzitou gesta připomínajícího výkřik a nechává jej vygradovat v obrazech dovedených za světelně dualistickou scénu s prudce nasvíceným ústředním motivem k samotným temným siluetám téměř se vsakujícím do identického pozadí. ∞