Pavla Malinová (* 1985) se narodila ve Vsetíně. Studovala v Ateliéru malby II u Františka Kowolowského na Fakultě umění Ostravské univerzity. Specifická imaginace, práce s perspektivou, prolínání jasného a nevyřčeného, dvojsmyslnost – či mnohoznačnost – jsou několika rozpoznatelnými rysy autorčiny tvorby. Přestože divák rozpozná její vizuální jazyk, může vždy očekávat, že v dalším obraze bude překvapen či zaskočen novým propojením všech těchto rysů, které jsou ale ve svém celku konzistentní a definující pro autorčin rukopis. Nedořečené, prolínání abstrakce a figurativních motivů, vytváří specifický imaginativní prostor, který přenáší vybraná témata daleko za hranice popisnosti. Chvilkami absurdní momenty tíhnoucí k art brut či intuitivní malbě střídá úderně konkrétní motiv lidského těla v nejrůznějších interakcích, které přesto ctí prostor náznaku. Malinové vizuální jazyk nekonstatuje, ale specificky kombinuje prostor pro vlastní imaginaci s motivy, které ji směrují, ale neohraničují. ∞