Vzdělávací platforma se každoročně ptá studentů středních škol: Máš umělecké střevo? a více než sto studentských skupin nabídne na konci školního roku svoji odpověď. Témata jsou každoročně vybírána zástupci českých a zahraničních galerií a cílem je zajistit jejich oborový přesah a představit současné umění v širších souvislostech.

Současné umění nadále zůstává pro širokou veřejnost spíše vzdáleným územím. Člověk, který v dospělosti poprvé přichází do galerie, se většinou poprvé s uměním setkal ve výtvarné výchově na základní či střední škole. Může se stát, že od základní školy do výtvarky nechodil vůbec, protože ji střední školy ze svých vzdělávacích plánů vyřadily. Umělecké aktivity jsou pak častokrát suplovány pouze na základních uměleckých školách. Jejich činnost určitě významně přispívá k podpoře zájmu o umění, ovšem na druhou stranu se proces odcizování umění děje i tam. Odstřiženy od každodenní výuky jsou ZUŠky nuceny bojovat o stále drahocennější volný čas studentů, a když už si je získají, nemohou v omezeném čase plynule navazovat na učivo z jiných předmětů a důsledně pracovat s jedním tématem. Zasazení umění do širších souvislostí je ovšem jeden z předpokladů k jeho přiblížení veřejnosti. Z každodenního života, společenských situací, setkávání s nejrůznějšími aktivitami a politickými událostmi umění vychází, k jeho porozumění je zapotřebí hlavně otevřenost.


A co s uměleckými střevy?
Máš umělecké střevo? je platforma, která se dlouhodobě problematikou přibližování současného umění zabývá a zaměřuje se právě na první bližší kontakt člověka s uměleckým světem. Projekt původně vznikl jako doprovodný program Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře a mezitím proběhlo devět ročníků umělecké soutěže na témata zahrnující politické umění, hranice až po letošní téma identita. Nejzdařilejší práce čtyř studentek ze Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno byla založena na vzájemném poznávání. Dívky dovedly srozumitelně představit složitou konfrontaci s vlastní identitou, která je pro středoškoláka mnohdy chaotická a proces hledání dlouhý a nepřehledný. Studentky se soutěže neúčastnily poprvé a v jejich práci se odrážela předchozí zkušenost i reflexe prezentace ostatních soutěžících.

Střevo nekončí
Problematika uměleckého vzdělávání ve středním školství se zdá být společná celému regionu střední Evropy. Proto se Platforma MUS rozhodla spojit se Slovenskou národní galerií a Muzeem Ludwigových v Budapešti, kde soutěž i doprovodné aktivity probíhají již druhým rokem. Od začátku příštího školního roku se pak do projektu zapojí i Státní umělecké sbírky v Drážďanech. Diskuze se zahraničními kolegy vyvrcholí v příštím roce přípravou unikátní učebnice výtvarné výchovy. Tam ale střevo určitě nekončí; od září představí MUS animovaný seriál o výtvarném umění. ∞


text: Martina Freitagová