„Ať se Praha učí od Brna“ hlásá nadpis dobového článku Olgy Lhotové z denního tisku. „[…] jak mám ve stručnosti zachytit tu záplavu akcí, které se v brněnském Domě umění odehrají jen během jediného roku?“ ptá se dále autorka. Nakonec se rozhodne zaměřit na jeden konkrétní projekt – organizaci MPVU, Mladí přátelé výtvarného umění.

Sdružení MPVU bylo založeno v roce 1960 a ve své době skutečně poutalo velkou pozornost. Jeho vznik i naplňování organizačních záměrů rezonovalo s výstavní praxí Domu umění, který svou multikulturní koncepcí výrazně vybočoval z rámce činnosti jiných galerií a muzeí a překračoval hranice oficiálních ideologických kritérií. Hlavní zásluhu na směřování Domu umění měl jeho ředitel Adolf Kroupa, který byl i jedním ze zakladatelů MPVU. Významnou roli při vzniku sdružení sehrál pedagog a teoretik umění Igor Zhoř, který byl autorem jeho ideové koncepce. Smyslem MPVU bylo ukázat mladému publiku, že umění je běžnou součástí každodenního života ať už v rámci odívání, bydlení, či designu předmětů každodenní potřeby. Prostřednictvím přednášek, besed, exkurzí, návštěv ateliérů, zájezdů a dalších aktivit se zájemci seznamovali s historií výtvarné kultury i se soudobými uměleckými směry. Práce s mladým divákem a jeho aktivním zapojením do vzdělávacího programu byla navíc v československém prostředí novátorským počinem a setkala se s velkým ohlasem – na úvodní program přišlo více než 700 zájemců.


Výstava, připravená v Domě pánů z Kunštátu u příležitosti 110. výročí Domu umění a 60. výročí MPVU, představuje bohatou činnost organizace od jejích počátků až do roku 1995, kdy se historie MPVU uzavřela. Dobové dokumenty vypovídají o jejích nejrůznějších aktivitách, jako bylo například Výtvarné studio mladých, skupina fotografů při MPVU, klubovna s hudebními a literárními pořady nebo kolektivní happeningové a landartové akce. Expozici doplňuje videozáznam, na němž členové MPVU vzpomínají na stará přátelství a společná setkání.

Retrospektivní část výstavy je propojena s aktuálním edukačním programem, který návštěvníky oslovuje k aktivní účasti a reakci na jednotlivá témata. Tím navazuje na původní ideu sdružení, tedy oslovení, vyvolání zájmu diváka o svět umění. Doufejme, že dnešní přátelé výtvarného umění se do světa galerií, muzeí a uměleckých sdružení budou moci co nejdříve vrátit.

text: Anna Kvášová, Marika Svobodová, Jana Vránová