První samostatná výstava dvojice amerických umělců Sama Lewitta a Cheyneye Thompsona ve střední a východní Evropě je k vidění v Domě umění města Brna právě teď. Končí 30. července.

Výstava nazvaná Síť. Gradient. Opilecký krok. navazuje na zdejší zájem o abstraktní a systémově orientované tendence, důsledně využívá symetrickou dispozici výstavního patra Domu umění. Dílo Sama Lewitta je intervencí do galerijního provozu založenou na elektrické energii, Cheyney Thompson na výstavě představuje výběr ze sochařských děl v podobě podstavců, k jejichž architektonickému návrhu využil parametrický počítačový program, nebo obrazy, které vznikly na základě algoritmů „náhodné procházky“ nebo „opileckého kroku“.

„Mohlo by se zdát, že do názvu výstavy je vložen jistý rozpor, neboť spojuje strohé vědecké termíny s expresivním výrazem. Všechna slova v titulu ovšem pocházejí ze stejné vědní oblasti. Pojmy »souřadnicová síť« a »gradient« patří do aplikované matematiky a fyziky, přičemž »souřadnicová síť« definuje určité místo a »gradient« popisuje výkon. Totéž překvapivě platí i pro »opilecký krok«, jímž se v těchto naukách označují modely náhodných procesů,“ vysvětluje pojmenování výstavy, které vychází z názvů jednotlivých exponátů, kurátor Karel Císař.

Umělci pro výstavu v Domě umění vytvořili nové artefakty nebo specificky upravili instalace existující. Účastník letošního 57. bienále v Benátkách Sam Lewitt své dílo More Heat Than Light (Více tepla než světla, 2015) poprvé představil v galerii CCA Wattis Institute for Contemporary Art v San Francisku. Na rozvodný systém galerie napojil ultratenké topné články, představující zvětšeniny podobných technologií, užívaných pro regulaci teploty v přenosných počítačích, a „převádějící“ energii určenou k osvětlení na teplo. Tuto instalaci představil i v odlišných kontextech včetně newyorského bytu pronajatého prostřednictvím Airbnb. V brněnské variantě instalace jsou tepelné články napájeny polovinou energie, která je v centrálním sále Domu umění k dispozici. Zbytek elektřiny je potom využit k osvětlení horizontálního obrazu Cheyneye Thompsona. º


Sam Lewitt / Cheyney Thompson. Síť. Gradient. Opilecký krok.
Dům umění města Brna (Malinovského nám. 2, Brno)
19. 4.—30. 7.autor: Petra Fujdlová