…laureátky a laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého. Další rok jim dáváme prostor. Proč? Protože nás zajímá, jaká témata letos zpracovávají a jak sami soutěžení v umění vnímají. Každému z účastníků tohoto 33. ročníku jsme proto položili tři otázky. První odpovídá odpovídá Olga Krykun.

Co pro vás CJCH znamená?

Pro mne je to nejznámější cena pro mladé umělce v České republice. Sledovala jsem ji ještě v době začátku studia na vysoké škole.

Proč jste se přihlásila?
Myslím, že pro umělce má cena hlavně funkci zviditelnění se na umělecké scéně a přináší šanci posunout se ven z užší bubliny, než je ta, ve které se pohybuje. To byl také důvod, proč jsem se přihlásila.

Co je tématem vaší práce, kterou v souvislosti s CJCH vytváříte, na co skrze dílo poukazujete?
Ve svém projektu se zaměřuji na události posledních měsíců: pozorování a prožívání války na Ukrajině z pohledu chytrých telefonů a sociálních sítí, které se staly archivem válečných zvěrstev. Pro mnoho lidí jsou sociá­lní sítě prvním zdrojem informací o vojenské situaci, organizované pomoci, zkušenostech a výpovědích obětí ozbrojené invaze Ruska nebo o kultuře a historii Ukrajiny. Brutální obrazy mrtvých těl a zdevastovaných měst a budov se prolínají s prosbami o pomoc a hlasy z politiky. V sérii nových obrazů, které mimo jiné zobrazují květiny, ukazují pocity napětí, vnitřní konflikty a touhy, které vznikají v procesu trávení online obsahu. Jsou to jak slunečnice – symboly Ukrajiny, umělcovy vlasti, tak i z názvu projektu – pomněnky, které vypovídají o nutnosti pamatovat si válečné události. Kromě obrazů vystavuji také objekty: dívčí podobizny lidské velikosti a také performance s účastí uprchlíků z Ukrajiny. Skrze dílo bych chtěla poukázat na to, že #russiaisaterroriststate a připomenout již z války unaveným lidem, že stále běží a týká se nás všech.