III. ročník veletrhu fotografie PRAGUE PHOTO proběhne ve výstavní síni Mánes v Praze ve dnech 30. března – 4. dubna 2010 (vernisáž pondělí 29. 03. 10 v 18 hod.). Zásadní pozitivní změnou je začlenění veletrhu do nově vzniklé přehlídky fotografie PRAGUE PHOTO FESTIVAL, která bude probíhat na dvanácti místech v Praze v době od 30. března do 10. května 2010.

Kurátorské projekty se budou konat např. v Centru současného umění DOX, v Galerii Rudolfinum, v Uměleckoprůmyslovém muzeu,v Galerii Zlatá husa, v Topičově salonu, v Galerii Pecka, na Staroměstské radnici, v Galerii Langhans a jinde.

Tuto rozsáhlou fotografickou událost zahájí právě veletrh PRAGUE PHOTO v Mánesu, následně se pak budou ve zmíněných výstavních prostorách postupně konat vernisáže, autorská setkání, komentované prohlídky a jiné. Praha se tak přiřadí k dalším evropským metropolím, ve kterých se tyto Měsíce fotografie konají již několik sezon.

III. ročník PRAGUE PHOTO v Mánesu uvede i letos tu nejširší plejádu fotografů a galerií i společností zabývajících se fotografií, návštěvníkům budou nabídnuty originály téměř 200 autorů. Své kolekce autorských fotografií představí Asociace profesionálních fotografů, Galerie Nostress, Galerie Montanelli, Galerie Millennium, Galerie Gambit, Galerie 5 patro a další, dále Nakladatelství Torst, Kant a Nový svět, prezentovat se budou i jednotliví autoři.

Obsáhlá sekce bude stejně jako v předešlých letech zaměřena na odborné školy, které vychovávají novou generaci fotografů. Letos to bude Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta umění a designu, obor umělecká fotografie pod vedením Pavla Baňky, a FAMU Praha pod vedením Štěpánky Stein. Obě školy uvedou práce přibližně 30 studentů, a v menším rozsahu se budou prezentovat i studenti fotografie VŠ výtvarných umění ze Slovenska. Své zastoupení zde budou mít rovněž Univerzita T. Bati ze Zlína, Soukromá střední škola reklamní tvorby MICHAEL, Západočeská univerzita Plzeň. PRAGUE PHOTO se tak stává nejširší platformou nastupující generace fotografů.

Přehlídka v Mánesu bude i letos doplněna doprovodným programem – odbornými přednáškami, kulatými stoly a autogramiádami. Program bude specifikován na www.praguefoto.cz.