Nové technologie jsou doslova spouštěči překvapivých událostí a společenských procesů. A právě jim bude věnována umělecká přehlídka s názvem ENTER, která v Národní technické knihovně mezi 14. a 17. dubnem představí aktuální multimediální projekty zaměřené na problematiku města a života v něm.

5. multimediální bienále ENTER na téma DATAPOLIS slibuje opravdu výjimečnou příležitost seznámit se s díly současného umění, která se pohybují na pomezí designu, architektury a módy a spojuje je důraz na inovativní technická řešení a přístupy.

Téma letošního bienále vyprovokovalo k účasti umělce i akademiky nejen z celé Evropy, ale také ze zemí jako je Brazílie, Singapur nebo Japonsko. Hlavní výstava proběhne v prestižních prostorách galerie nové budovy Národní technické knihovny v Dejvicích, která je i spolupořadatelem, a další akce jako audiovizuální performance, přednášky nebo tvůrčí dílny proběhnou i na dalších místech v Praze, v divadle Archa a klubu Cross.

„Festival je výzvou ke společnému průzkumu neznámých teritorií, praktik a nástrojů. Přivede diváky k prožitku nečekaných spojitostí mezi realitou města a realitou sociálních interakcí v něm, jak je můžeme vnímat prostřednictvím nových vizualizačních nástrojů, sociálních médií a dalších interaktivních technologií. Jedná se tedy o specifickou formu veřejné laboratoře, která by měla poodhalit, co se v našem urbánním prostoru odehrává na základě proudu nejrůznějších dat a informací, která nejsou na první pohled patrná či vůbec viditelná,“ představuje záměr mezinárodního bienále kurátor Pavel Sedlák.

Premiéru si v Praze odbude například nová verze instalace Rytmus města autorů Mara Caneta (Španělsko) a Varvary Guljajevy (Estonsko), která převádí pomocí počítačem řízených metronomů do zvukové a vizuální podoby geograficky přesně určená data o aktivitách v sociálních sítích (Twitter, Flickr a Youtube) v deseti konkrétních městech. Jiným příkladem může být práce světoznámé bostonské laboratoře MIT, jež vypracovala systém pro zachycení a vizualizaci dráhy putování odpadků, aby se ukázala skutečná trasa, kterou musí vyhozená věc urazit, než najde místo svého určení. Výstava ale bude mít i méně vážné momenty, takže na své si přijdou také vyznavači hravých interaktivních systémů a aplikací, včetně těch pro mobilní zařízení, nebo dokonce „chytré šaty“.

Bienále pořádá žižkovská multimediální laboratoř CIANT, která již 10 let aktivně podporuje mezioborovou spolupráci umělců, vědců a počítačových expertů. Sleduje nové směry experimentálního umění a zkoumá, jak se toto nové umění včleňuje mezi tradičnější formy tvořivosti a jak reflektuje naši společnost, která je stále znatelněji svázána s používáním informačních a komunikačních technologií. Stačí si připomenout, co všechno způsobily sociální sítě jako například Facebook nebo Twitter jen v posledních měsících.

ENTER: DATAPOLIS
5. multimediální bienále
14.–17. 4., Praha
http://festival-enter.czautor: Šárka Maroušková