František Kupka nebo Vasilij Kandinskij? Kdo z nich jako první objevil tajemný svět, v němž znaky reality ztrácí svou funkci hlavního nositele významu a jejich místo nahrazuje nově osvobozená čistá barva a tvar? Vzhledem k tomu, že abstrakce vznikala ve vícero zemích prakticky paralelně, se takové úvahy o prvenství zdají být liché.

Faktem ale zůstává, že právě František Kupka (1871–1957) patří mezi ty průkopníky, kteří se před sto lety svými výzkumy na poli výtvarného umění zbavili závislosti na reálných předmětech našeho světa a prostorových vztazích mezi nimi. Tento postupný vývoj si může návštěvník Salmovského paláce prohlédnout na výstavě s příznačným názvem „Cesta k Amorfě“. Amorfa – Dvoubarevná fuga a Amorfa – Teplá chromatika jsou totiž názvy dvou obrazů, které Kupka představil roku 1912 na pařížském Podzimním salonu a které znamenaly posun v malířově nazírání skutečnosti. Předcházelo jim dlouhé hledání různých možností tvarů a zkoumání vlastností barvy. Téměř doslovně je tento postup zachycen ve vystavených přípravných kresbách k Amorfě – Dvoubarevné fuze, ke které byl inspiračním zdrojem a prvotním podnětem pohyb červenomodrého míče, vyhazovaného do vzduchu Kupkovou nevlastní dcerou. Malíř, fascinovaný barevnou hrou, vzniklou rychlým točivým pohybem míče, zachycoval rozfázované dráhy jeho letu v čím dál víc abstrahované podobě. A výsledek? Jeden ze zlomových obrazů světového malířství. V expozici je výtvarníkova cesta k nefigurativnímu vyjádření představena skrze jednotlivé Salony, tedy prestižní umělecké výstavy, kterých se mezi lety 1906–1913 účastnil. Nechybí ale ani Kupkovy pařížské začátky, kdy maloval plátna ještě v duchu symbolismu a na živobytí si vydělával kresbami do satirických časopisů.

Opravdu světová výstava
Jedná se o výjimečný výstavní počin – zastoupena jsou plátna nejen z nejvýznamnějších pražských galerií, ale i z pařížského Centre Georges Pompidou, z newyorských předních galerií The Museum of Modern Art a Solomon R. Guggenheim Museum, Philadelphia Museum of Art a Albright-Knox Art Gallery v Buffalu. Několik obrazů pochází rovněž ze soukromých sbírek.

Lektorské oddělení Národní galerie doplnilo výstavu velmi zdařilou edukační částí, která se – jak jinak než hravou formou – snaží návštěvníkovi přiblížit principy abstraktního umění. Pomocí speciálního promítacího zařízení si tu každý může nasvětlováním zavěšených vrstev různobarevných textilií zkusit vzájemné působení světla a barvy, roztočením barevné káči si uvědomit míchání barev nebo si jen tak prolistovat nepřeberné množství publikací o abstrakci a malířích, kteří ji prosazovali.

František Kupka: Cesta k Amorfě
Národní galerie v Praze
Salmovský palác
Hradčanské náměstí, Praha 1
30. 11.–3. 3.
út, čt, pá, ne 10:00–18:00
st, so 10:00–20:00
150 / 80 Kč