Pro tradiční sochařskou výstavu v prostorách Zámku Troja tentokrát GHMP zvolila výběr děl ze sbírek, který by měl zcela či metaforicky tematizovat nejen nejistotu, ale i pocity ohrožení, balancování mezi různými možnostmi, nestabilitu – a to v nejrůznějších kontextech.

Nejistotami a určitou bezvýchodností jsme zmítáni od loňského jara. Tento stav ale prožíváme s různou intenzitou v průběhu života mnohokrát a za různých okolností. V umění se proto objevují odkazy k němu stejně tak přirozeně a nevyhnutelně. Někdy je to velice niterně prožívaná a traumatizující zkušenost, která prostoupí výsledné dílo, jindy je to otázka obecnější úvahy o smyslu a povaze naší existence či projev hledání duchovní harmonie nebo víry. Je příznačné, že se toto téma objevuje zejména ve vyhrocených společenských situacích (např. tzv. osmičkové roky), ale také v traumatizujících letech normalizace či porevoluční deziluze. Kurátorský tým Magdaleny Juříkové, Jitky Hlaváčkové, Jakuba Krále a Olgy Malé tak předkládá určitý vzorek názorů, které jsou svázány jak s osudovými společenskými pohyby, tak také s osobními dilematy jednotlivých autorů či obojím zároveň a do zámeckých prostor zařadili díla umělců Jiřího Beránka, Františka Hodonského, Vladimíra Janouška, Stanislava Kolíbala, Radoslava Kratiny, Petra Lysáčka, Karla Malicha, Karla Nepraše, Jaroslava Róny, Pavly Scerankové, Matěje Smetany, Jitky Svobodové, Aleše Veselého, Jindřicha Wielguse a Hany Wichterlové.

text: Julie Modrá

Nejistá sezóna
GHMP – Zámek Troja (U Trojského zámku 1, Praha 7)
13. 5—31. 10.