Výstava TRANS (FORMA) – The Bone Phone Heleny Lukášové a Michaela Reese nadčasově propojuje fyzický aspekt lidské existence a prehistorii člověka s virtuální technologickou současností.

Objektivně rozpoznatelná vrstva reality, ve které se pohybujeme, ve které žijeme, je v současném okamžiku tím nejvíce definitivním prostorem. Vrstvou, která nám umožňuje vidět a vnímat okolí v takové podobě, v jaké ji nevnímáme pouze subjektivně, ale v podobě, na které se více či méně shodujeme všichni jako lidstvo žijící v určitém ohraničení fyzikálními hranicemi a fyzickou dispozicí.

Do této vrstvy se ale paralelně mísí ty minulé, které zůstávají ve vzpomínkách naší paměti a ty ještě dávnější, které se staly už jen zaznamenanými prameny. Přesto těmito vrstvami, možnostmi rozměrnost nekončí, ale naopak rozkrývá snad neomezený potenciál.

Digitální technologie jsou pro rozšiřování, lépe řečeno přerůstání, reality již několik desítek let poznávaným prostředníkem. Stále dosud nepředvídatelným, protože až v závislosti na jejich implementaci do zakotveného prostředí poznáváme, a sami utváříme, jejich přínos – popřípadě zkázu.

Augmentovaná realita je toho důkazem. Užívání jejích možností rozmazává ostatní vrstvy reality a nechává člověka ztratit se v jejích rozpadajících se hranicích. Rozšiřuje tedy a nebo naopak destruuje?

Masový vstup do rozšířené reality nastal skrze technologický produkt – aplikaci Pokemon GO, která od roku 2016 ovládla skrze displaye smartphonů každodenní životy jejích uživatelů až do takové podoby, že zanechávala důsledky za nabourávání nutných stereotypů v dosud utvořené podobě lidského života.

Jedná se pak o vrstvu přínosnou, nebo tento fakt ukazuje, že člověk není schopen ve více realitách, které se prolínají, funkčním způsobem fungovat? Dále nastává otázka, jestli hranice reality jsou existujícími pouze do té doby, než podlehnou rozmělnění svým nezastavitelným rozšiřováním.

Kurátorka výstavy TRANS (FORMA) – The Bone Phone Veronika Marešová zasadila hravou a interaktivní instalaci Michaela Reese a Heleny Lukášové do barokních lázní a sklepení jezuitské koleje. Tu prostorově definují průhledné vinylové koule či prstenec jako éterické modely vesmíru, kde můžeme z jiné perspektivy nahlížet na předměty, ostatky a záznamy z našeho světa. „V tomto striktně vymezeném prostředí jsou umístěny společně vytvořené 3D tisky (zhmotnělé »telesculptures« čili objekty vytvořené spoluprací na dálku) vystavujících umělců spolu s 3D tisky modifikovaných kostí. Ústředním artefaktem je tři a půl tisíce let stará věštecká kost pocházející z Číny, která se v současnosti nachází ve sbírkách Cambridge University Library. Její zvětšený, pochromovaný sken zachycuje i zrcadlí barvy a deformované tvary okolního prostředí. Stává se tak v instalaci umělou relikvií, dokládající snahu překročit rámec fyzické přítomnosti“, uvádí Marešová. „Celý koncept akcentují fotografie Kutné Hory a okolí. Tyto fotografie odkazují nejen k historické paměti a prostředí města, ale zároveň fungují jako magické spouštěče pro augmentovanou realitu. Skrze ně se divák pomocí aplikace stažené do mobilu či tabletu napojí na autorskou digitální knihovnu Lukášové a Reese. Výstava využívá a přijímá vlivy technologického vývoje přinášejícího nové možnosti, situace a podoby současné vizuální kultury. Jednou z proměn je takřečená »komputerizace« umění, při níž se vybrané předměty či modely zbavují fyzické podstaty a stávají se pouze odhmotněným tvarem kdesi na webovém uložišti, kde je s ním dále svobodně a tvořivě manipulováno. Objekty mohou, ale také nemusí znovu nabýt materializované podoby, a mohou se k nim náhodně či zcela řízeně přidružit další nadstavbová data. Je možné, že se stanou zjevnými či skrytými, nebo se budou pravidelně objevovat. »Trans« mimo jiné odkazuje k hypnotickému či extatickému stavu, při němž umělci sledují, jak dochází k jakémusi laboratornímu mísení biologických a technicistních prvků z pozice dvou rozdílných sochařských přístupů z odlišných kulturních prostředí,“ dodává kurátorka.

Výstava TRANS (FORMA) – The Bone Phone, předkládající otázky současnosti mísené s historií, je k vidění v Galerii Středočeského kraje do 1. října. Křest katalogu k výstavě proběhne spolu s komentovanou prohlídkou v sobotu 23. září v 15 hodin. ∞


TRANS (FORMA) – The Bone Phone
GASK (Barborská 24, Kutná Hora)
25. 6.—1. 10. • 80 / 40 Kč