„Temný oblak noci poodhalí stříbrný svůj lem.“ S tímto mottem, vypůjčeným od anglického barokního básníka Johna Miltona, slaví Národní galerie v Praze 25. výročí proslulé Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Výstava Silver Lining není typická skupinová přehlídka. Je to spíše detailně zaměřená asambláž fragmentů zahrnující jak nově vzniklá díla, tak díla přetvořená či upravená pro dané místo v duchu site-specific. Výstava laureátů nejprestižnější české umělecké ceny si klade řadu otázek, jež se kriticky staví k hodnotícím mechanismům ceny, poukazují na její udržitelnost a vyzdvihují roli, kterou sehrála v procesu psaní nedávné historie současného (českého) umění.

Výstava, doprovázená krátkými příběhy hlavních osobností Ceny Jindřicha Chalupeckého – zakladatelů, členů poroty, podporovatelů a sponzorů –, se stává polemickým prostorem, polyfonní sbírkou hybridních předmětů, která zkoumá, „jak je důležité míti cenu“. Vedle traumatu nenaplněných ambicí tak přináší i „okamžiky prozření“ a jako taková je, či se spíše zoufale snaží být, vyjádřením naděje a optimismu. Všechno zlé je pro něco dobré – „Every cloud has a silver lining“. º


Silver Lining – 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého
Národní galerie v Praze, Veletržní palác (Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
30. 9.—17. 1. • vstup zdarma