Žijeme v době informačního věku, který charakterizuje informacionalizace a globalizace v závislosti na složitých a křehkých technologiích. Globalizace je pravým opakem aktivní lidské kreativity. Okamžitá dostupnost vede k instantním prožitkům na úkor celostního vnímání a pochopení hlubších souvislostí. Uprostřed blahobytu žijeme subjektivní mizérii.

Výtvarní umělci zastoupení na výstavě „Zklamání z ráje“ jsou seizmografy aktuálního vývoje civilizace. Sledují protichůdné dobové tendence a pro ochranu před „utonutím“ v globalizovaném světě se ponořují do prostoru vlastní zkušenosti a kultivují individualizované výtvarné přístupy v rámci klasických i nových médií. Pojem krásy, v současnosti vyprázdněný a deformovaný komercí, usilují naplnit novým obsahem. Hledají to, co bylo ztraceno ve smyslu objevování jinakosti a různých podob krásy. Slovy malíře Maxe Pirnera: „Každá krása je divná věc.“

Zklamání z ráje
Jan Gemrot, Petr Holub, Martin Kámen, Magdaléna Nováková, Tadeáš Podracký
Novoměstská radnice, Praha 1
6. 10.–31. 10.