Jiří Hájíček vydal v nakladatelství Host volnou románovou „venkovskou trilogii morálního neklidu“, jejímž posledním dílem je Dešťová hůl. Divadlo Kámen se programově nechává inspirovat nejsoučasnější českou literaturou a od 16. června nabídne hru vystavěnou právě na půdorysu Dešťové hole.


Autor scénáře a režisér Petr Odo Macháček rád napomáhá ožití literatury na jevišti začleňováním různých motivů, které ve výchozí knize přímo nejsou, jež ovšem podle jeho vnímání odpovídají její atmosféře. Tentokrát se herci Divadla Kámen pustí při hledání odpovědí na otázky typu „co dělat, abych se jednoho rána nevzbudil jako někdo jinej“ a „kdo je dneska indián“ i do průzkumu duchovně pojatého motorkářství a s ním souvisejícího žití „v čirý přítomnosti“.

Hra má několik formálních zvláštností. Diváci si budou například moci sami v hledišti promítat černobílé fotografie Gabriely Kontra z prostředí různých technopárty.
Do hry jsou také organicky začleněna krátká intermezza, při nichž herci předávají slovo hostům pozvaným pro daný večer, například umělcům z jiných než divadelních oborů. Intermezza spolupůsobí při ohledávání vybraných pojmů, které jsou pro hru podstatné.

Mezi hosty provádějícími intermezza bude patřit i norská taneční skupina sester Haugenových, která se zabývá mimo jiné začleňováním tance a performance do běžných prostředí (domov, restaurace apod.)

Dešťová hůl
Divadlo Kámen (Nekvasilova 2, Praha 8)
premiéra st 16. 6. 19:30
nejbližšíí reprízy čt 17. 6. 19:30

text: Blanka Křemenová