Soubor VerTeDance ve spolupráci s režisérem Jiřím Havelkou navázal na podzimní úspěšnou Naučenou bezmocnost a v Ponci uvedl její „pokračování“ pod názvem Korekce. Právě přiznaná kontinuita budila před premiérou obavy – jak bude projekt, který zaujal jedinečným uvedením v podzemí holešovického Orca, fungovat po přesazení do Ponce? Hravě – chce se říci, ačkoli slovo s podtextem lehkovážnosti neodpovídá celkové náladě a vyznění nové inscenace.

Jiří Havelka ovšem už několikrát ukázal, že hry a variace jsou jeho. A že je člověk myslí otevřený, pro nějž je „volná návaznost“ skutečně volná a v žádných mantinelech jej nespoutá. Spoután se nezdál ani tentokrát, což se nedá napsat o aktérech Korekce. Ti byli totiž po celou dobu trvání představení připoutáni, respektive přilepeni, k podlaze.

Tématem Korekce zůstává nesvoboda. Soubor sice nevychází přímo z literární předlohy jako v předchozím případě, zato mnohem důkladněji propracovává metaforu uvěznění. Fyzicky jsou tanečníci omezeni prostorem, který jim určují boty fixované k jevišti a vzájemné rozestupy. Postupně mezi sebou začínají komunikovat – zprvu váhavé doteky gradující až k agresivním útokům ukazují, jak těžké je probojovat se k vlastní svobodě. Nemůžeme se rozhodnout, nebo spíš nechceme? Kde je hranice odhodlání? Umíme se odpoutat od konvencí společnosti? Omezují nás ostatní, nebo se nejvíc omezujeme sami?

Sekvence různých pohybových variací jsou vždy dostatečně dlouhé na to, aby divák mohl najít a rozvinout svou vlastní interpretaci. Po padesáti minutách vyústí představení v překvapivý závěr – nikdo nevyužije možnosti svobodné volby a úniku a všichni se vrhají do divokého extatického tance slastného uvíznutí.

O hluboký zážitek se vedle sedmičky tanečníků, kteří se ve stejném obsazení představili už v Naučené bezmocnosti, starají ještě členové souboru Clarinet Factory. Je jasné, že díky spolupráci s Jiřím Havelkou pokračují VerTeDance ve své úspěšné cestě bez zaškobrtnutí. ∞


VerTeDance: Korekce
PONEC – divadlo pro tanec (Husitská 24a, Praha 3)
premiéra 4. 2. • reprízy 13. 3., 15. 4., 21. 5.
režie Jiří Havelka
choreografie a tanec Veronika Kotlíková, Tereza Ondrová, Martina Hajdyla Lacová, Karolína Hejnová, Robert Nižník, Jaro Ondruš, Petr Opavský