Pozornost si zaslouží filmové snímky, na které si můžete udělat čas kdykoli budete mít chuť. Pustit si je totiž můžete z digitálního archivu dafilms.cz a bude tak záležet jen na vás, kdy se ponoříte do kurátorsky doporučené a vybrané dokumentární kinematografie z celého světa.

K tématu Pozornost, které prostupuje pravě květnovým Artiklem, by vám neměl uniknout černobílý snímek Čiary (2021, Slovensko) režisérky Barbory Sliepkové. Ten osciluje mezi intimními portréty zdánlivě náhodných protagonistů a společenskokritickou výpovědí o vlivu urbanistické transformace na osobní i komunitní život. Osobité obrazové kompozice a neurotická orchestrální hudba spoluvytvářejí audiovizuální báseň o realitě moderního městského života, v níž lze i malování čar na silnici vnímat jako filozofickou úvahu.

„Co je svět?“ se ptá režisér Ondřej Vavrečka v úvodu své rozbíhavé filozofické eseje a jeho film tak chce zaujmout i vaší pozornost. Film Osobní život díry (2020, Česká republika, Finsko) se namísto hledání pevných bodů zaměřuje na díry a mezery, nestálost a nedokonalost. V přírodě, kultuře, lásce i práci. Spolu s vědci a filozofy od Althussera po Žižeka formou živé, stylisticky i tematicky eklektické koláže zkoumá, jak lze myslet prázdno.

Od primárně filozoficky laděných snímků vás pak odvede film Zjevení (2018, Francie) režiséra Xaviera Giannoliho, který představuje Jacquese jako reportéra velkých francouzských regionálních novin. Jeho pověst nezaujatého a nadaného investigativního novináře upoutá pozornost Vatikánu, který si ho najme na splnění zvláštního úkolu. Stane se členem komise ověřující údajné zázračné zjevení v malé francouzské vesnici – tedy opravdového kanonizačního procesu. Po svém příjezdu se setká Annou, která tvrdí, že se osobně stala svědkem zjevení Panny Marie. Tváří v tvář rozdílným názorům duchovních a skeptiků ve vyšetřovací komisi Jacques postupně odkrývá skryté motivy a tlaky, které ovlivňují vyšetřování, a jeho vlastní víra se otřásá v základech.

Přemýšlení, napětí i zkoumání různých úhlů pohledů na podobu žití a bytí vám tak přinesou pěkně vyváženě tyto tři filmy, které můžete zhlédnout třeba hned teď.

dafilms.cz