Málokdo si pod tříslovným názvem Pražský akademický kabaret dokáže v první chvíli představit, čím skutečně PAK je. To, že se odehrává v Praze, je jasné. Ale co rozumět kontroverzním spojením akademický kabaret, to už je složitější. PAK je totiž odrazem původních významů těchto dvou kontrastních slov. Nutné je zde chápat slovo „akademický“ v názvu tak, že vnáší svého ducha do nechvalně vžitého významu „kabaret“, tedy tak, že tato dvě slova spolu žijí ve vzájemné symbióze na základě dialektického rozporu.

Nápověda první
Nicméně následující akadmicko-kabaretní vsuvku lze přeskočit o tři odstavce, pokud nemáte náladu na drobné poučování. Slovo „akademický“ pochází ze slova Akademie a sahá až k samotnému Platónovi. Akademie je původně označení filozofické školy, založené po roce 388 př. n. l. Platónem v Athénách, v háji hrdiny Akadéma. Je tedy jasné, že v dnešní době rozumíme akademii v přenesených významech, například jako samotnou vysokou školu, akademii věd nebo vůbec akademickou obec jako celek. Nebo také jakožto vědecko-vzdělávací spolek studentstva a zároveň jisté centrum společenského života, kdy tento výklad je původnímu významu „akademie“ zřejmě nejbližší.

Potom, co jsem osvětlila původní význam „akademie“, je na řadě něco málo k samotnému původu slova „kabaret“, protože v dnešní době se v českých zemích pojem kabaret téměř nepoužívá, nahradila ho spíše jiná, módnější, slova. Několika z vás ihned prolétne hlavou například nemravně proslavená ulice Ve Smečkách či jakýkoli jiný sexuální kontext. To bychom ale nesprávně zaměnili kabaret za šantán, tedy za jeho lehčí verzi.

Francouzské slovo cabaret, označující nálevnu či kavárnu, tedy podniky, kde tato forma zábavy vznikla, pochází přes středonizozemský výraz cabret a staroseverofrancouzský výraz camberette z pozdně latinského slova camera, tj. malá místnost. Kabaret vznikl v 80. letech 19. století v Paříži. S tím, že v původním významu „kabaret“ představoval jeviště nebo scénu, na které účinkující předváděli literární, hudební, scénická a jiná díla malých forem. Postupně se kabaret zformoval ve svébytný žánr zábavného divadla, jehož programem provázela osoba konferenciéra.

„PAK je prostor, kde se publikum může samovolně bavit při popíjení, zapálené cigaretě a kde se také může něco nevšedního dozvědět.“

A nyní k samotnému Pražskému akademickému kabaretu. PAK je tu proto, aby ukazoval ducha akademie v kabaretním prostoru. Je prostředím, ve kterém se publikum může samovolně bavit při popíjení, zapálené cigaretě a kde se také může něco nevšedního dozvědět. Program je velmi pestrý, a proto asi nejlépe uděláte, když se někdy podíváte na jejich Facebookovou stránku a sami si vyberete. Prostě se zastavte a udělejte si o PAKu vlastní obrázek.

Nápověda druhá
Pokud ovšem něco o charakteru PAKu ještě může napovědět, je to podnět k jeho vzniku. Michal Gladiš, zakladatel a hlavní organizátor PAKu, se jednoho dne rozhodl zhmotnit svoji představu o příjemně stráveném večeru. Pražský akademický kabaret tak vznikl pro podnícení určitého dialogu mezi tvorbou mladé generace a širší veřejností. Propojuje různé umělecké a intelektuální iniciativy.

Každou druhou středu tak můžete vyrazit do pražského klubu Rock Café, kde probíhá v rámci PAKu program na různorodá témata. Většinou kolem osmé hodiny večerní začíná vernisáž výstavy výtvarných děl či fotografií, po které následuje hudební představení jednoho nebo i více hudebníků či studentů konzervatoře. A poté již přichází hlavní hřeb večera, například krátké filmy nebo exkurz do jiných umění. Mimo film se pozornost PAKu zaměřuje i na literaturu, poezii nebo komiks.

Programové ladění
Jako první akce proběhla ve středu 10. října komiksová trilogie Monstrkabaretu Freda Brunolda (Sloni v Marienbadu, Za vším hledej doktora Ženu a Poslední chobotango). Uvedli ji její tvůrci Vojtěch Mašek a Džian Baban spolu s filmem Radio Kebrle režiséra Zdenka Durdila.

Čtvrtek 25. října, patřil především těm, které zajímá pornografický průmysl. Je pornografie neuměleckým znázorněním lidského těla či sexuálního chování, které nemá jiný účel než podněcovat sexuální pud?

V průběhu listopadu je dále na programu východoevropské sci-fi, kdy tento neprobádaný prostor osvětlí studenti filmových studií Univerzity Karlovy. Další večer se PAK zaměří na rekapitulaci filmů promítnutých na letošním Famufestu Noir za účasti tvůrců a organizátorů festivalu.

Nakonec by bylo snad ještě dobré podotknout, že se nejedná o žádnou masovou záležitost, ale spíše příjemnou komorní záležitost – a že vstup je zdarma.