Rodiny se zakládají později, než je zakládaly předchozí generace, a být single je dnes běžný status. Otevřené možnosti doby posouvají potřebu mít dlouhodobý vztah v časové přímce až na její hranici, kdy mnohdy už vznikají pouze z racionálních důvodů za účelem založení rodiny.

Mnoho lidí je nezadaných nebo jsou ve vztahu po krátké době nespokojeni a opustí jej. Myslí si, že chyba je ve zvoleném partnerovi. Umět milovat a být milován je ale touhou každého z nás. O to více v době, kdy skutečná láska je nahrazována pouhým sexuálním aktem. Mnozí se domnívají, že nedostatek lásky, který cítí, je způsoben výběrem nevhodného partnera. Stejné prožitky, neshody a rozpory se ale v dalším vztahu znovu opakují.

Buddhistický mnich a známý duchovní učitel Thich Nhat Hanh prostřednictvím své knihy Skutečná láska chce naučit každého, jak umět milovat. Není to totiž vrozený dar, ale umění, jemuž se musí učit. Svou metodou, která je zjednodušena natolik, aby byla přístupna každému bez předchozí duchovní průpravy, otevírá oči a učí pracovat s přijímáním lásky a jejím dáváním.

Kniha Skutečná láska dokazuje, že láskyplný vztah není jen ideálem fungujícím pouze ve filmu, ale lze jej prožít ve skutečném životě. º


Skutečná láska
nakladatelství Metafora (překlad Lumír Mikulka)
Praha, 2015, 96 stranautor: Alexandra Třešňová