Téma nemusí mít nutně intelektuální základ, aby se o něm dalo intelektuálně psát. To předkládá 33-34 vydání Labyrint revue, časopisu pro kulturu. 256 stránek dokazuje, že i tak přímočaré téma jako jídlo má intelektuální chuť.

V nakladatelství Labyrint vychází už přes dvacet let nejen kvalitní česká i překladová beletrie, ale i časopis, který svým obsahem velkoryse vystačí na celý rok. Letošní vydání Labyrint revue připravilo pohoštění hlavně pro šedou kůru mozkovou. Jídlo v kontextu sociálně-kulturním a dalším představuje nad deset esejí z mezinárodních per. Jak se lžící dlabou hodnoty, Mezi obezitou a hladem, Dobře jíst nebo Hlad jako cnost jsou eseje, které svým obsahem nakrmí hlavně levou hemisféru mozku. Demonstrace toho, že jídlo opravdu není jen pojmem na jídelní lístek. Tato antropologická konstanta dominuje i v literatuře. Z té české a slovenské je k přičichnutí ke třem povídkám a dvěma ukázkám z románu. Jídlo je prošpikované i literaturou světovou – jako ukázku z knihy nebo románu dostává prostor ke konzumaci osm světových spisovatelů. Oblohu tvoří další čtyři povídky. Obsah Labyrint revue připomíná spíš jídelní lístek a názvy jako Pizza nebo Kardamom nutně vyvolávají Pavlovův reflex.

Jídlo tématicky prostupuje i dalšími sekcemi tohoto ročníku – neopomněným a neopomínaným výtvarným uměním. Přináší profily čtyř zahraničních umělců, kterým jídlo imponuje v jejich uměleckém vyjádření. Mark Leckey, Karla Black, Helen Marten a Elad Lassry dostali k dispozici nejbarevnější část celého vydání. Z české scény se tématem zabývali Karel Císař v rozhovoru s Matějem Smetanou a Edith Jeřábková s Alicí Nikitinovou. Z pražské UMPRUM se line vůně Knedlíků – fotografického projektu její absolventky Johany Pošové. Tím se kapitola výtvarného umění konceptuálně uzavírá a gastronomii otevírá poslední sekce Labyrint revue věnovaná ostatním textům a přílohám. Ze čtení už po chvíli začíná slyšitelně kručet v břiše, a proto přijde jako dezert zcela ve správný čas komiks – jak jinak, než o jídle. Tentokrát vizuálně krmí Petr Měrka s Dávidem Marcinem. Ani filmy neminul tento fenomén a věnují se jim tři autoři.

Jídlo, jako důležitá součást našeho života, by mohlo díky Labyrint revue vybízet více k přemýšlení, než k přímé konzumaci. Kéž by to bylo řešení, které by eliminovalo obezitu. ∞


LABYRINT REVUE Č. 33-34
Labyrint
Praha, 2014, 256 stran