Příběhy a naše vlastní nebo zděděné vzpomínky dokážou proměnit naprosto obyčejnou věc v artefakt nevšedně slavnostní.


Velkoryse pojatá vizuální encyklopedie Příběhy věcí vypráví v časové linii od roku 1918 do současnosti příběhy sta artefaktů, které se vážou k historii naší země. Kniha překračuje faktografickou rovinu formy a funkce věcí a vypráví příběhy, které utvářejí naši indentu, které nás mohou inspirovat a k nimž je podstatné se vracet a nacházet vlastní vztah. Svižně psané autorské eseje přibližují historické události a společenské fenomény z různých oblastí společenského života a kultury bez ohledu na to, zda se jedná o symboly či nositele kladné nebo záporné zkušenosti, zda jde o designovou ikonu nebo věc každodenní potřeby. Téměř padesát autorů vytvořilo neotřelou síť asociací, která nabízí alternativu k tradiční, „institucionalizované“ interpretaci minulosti. Navíc zdánlivě nahodilý výběr sta artefaktů vybízí čtenáře se zamyslet nad minulostí jinak, jít pod povrch věcí a hledat vlastní příběhy. ∞


Petra Nováková (ed.): Příběhy věcí
Nakladatelství Labyrint
Praha, 2017, 256 strantext: Ondřej Kavalír