Někdo teprve trénuje na letní vysedávání venku, ale projekt Containall už je tu s další sezónou. Na začátek si pro nás připravil přehlídku mladého umění. Ubytovaná je opět v Pokojích v Cihelné ulici na Malé Straně.

Minulé léto byl pražský veřejný prostor obohacen o další zajímavý počin. Na dvoře v Cihelné ulici na Malé straně se usídlil kontejner, který aktivizoval prostor kolem sebe řadou výstav, přednášek a diskuzí, i možností dát si i nějaký ten produkt malých pivovarů. Celá sezóna pak byla zakončena velkou přehlídkou mladé architektury, jež se usídlila v přilehlém objektu. Prostory bývalých kanceláří se proměnily v útulné pokojíky, kde se zabydlely různé modely, projekty a instalace.


Containall ale neusnul na vavřínech a pustil se do nové akce, kterou můžete navštívit v první polovině května tohoto roku. Pokoje 2 je přehlídka českých uměleckých škol.

Představují se zde například UMPRUM a AVU Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň, UJEP Ústí nad Labem, OU Ostrava, TU Liberec, UTB Zlín, Scholastika a mnoho dalších. Vedle klasického volného umění se zde prezentují i ateliéry designu, módní tvorby a obuvi, multimédií a mnohé další. Každý ateliér si svůj pokojíček zabydlel po svém a vytvořil tak jedinečnou site-specific instalaci. Prostory jsou opět doplněné o občerstvovací stanici a v programu nechybí ani doprovodné koncerty. Celá akce má ukázat stav mladé umělecké scény a reflektovat i sféru akademickou. Zároveň to může být inspirace pro mladší z nás, kteří uvažují o studiu nějakého uměleckého oboru. V neposlední řadě znamenají Pokoje 2 pro umělce skvělou příležitost, jak navázat kontakt se širokou veřejností.

Po skončení výstavy začne dvůr v Cihelné zase ožívat pod taktovkou Containallu, který si také tentokrát připravil bohatý cyklus přednášek, filmů i workshopů, kde se třeba dozvíte, jak správně pečovat o dvoukolého mazlíčka nebo jak si založit zahradu na niti. Nově také budete moci ochutnat a podpořit kuchyni, připravenou lidmi bez domova. S rozšiřujícím se programem roste i společenský význam této oázy v historickém skanzenu Prahy. A protože podobné projekty vždy na svém začátku svádějí tvrdý boj o otevření další sezóny, držíme Conatainallu palce i do budoucích ročníků. ∞


Containall
Cihelná 4, Praha 1 (ve dvoře)
od 16. 5.

Pokoje 2
Cihelná 4, Praha 1 (v domě)
2.—11. 5