Jestliže máte rádi design, po životě toužíte nezabrat moc místa a chcete se nechat zpopelnit, je pro vás ideální řešení Prokopa Bartoníčka. Ten v rámci své semestrální práce zpracovával problematiku metadesignu – tedy designování nástroje, který budou lidi sami využívat k tomu, aby něco vytvořili. Rozhodl se nemyslet jen na živé.


Prokop Bartoníček, absolvent VŠUP v Ateliéru sochařství u profesora Beránka, připravil koncepci urny, která generuje svůj tvar podle zadaných parametrů. Stává se tak schránkou svým tvarem reprezentující vlastnosti člověka, který je ve změněné formě jejím obsahem. Bartoníčkova koncepce, zpracovávaná v roce 2008 na stáži v berlínské Universität der Künste, vychází z Eysenckova kříže a tvarově tak reaguje na základní lidské povahové vlastnosti. Pokud byl člověk extrovert, tvar urny má ve svém vrcholu výrazný průměr oproti průměru člověka introvertního. Od dalších faktorů, jako je věk úmrtí vyjádřený v dekádách, se také odvíjí celková podoba trojrozměrného tělesa včetně počtu jeho stěn. Tento přístup k řešení tvaru v závislosti na věku vychází z reálného života – nižší věk člověka je lépe rozpoznatelný, stejně jako se lépe počítají stěny výsledného tělesa. S vyšším věkem smrtelníka tak přímo úměrně přibývá i množství stěn. Urna svým tvarem také odráží, jestli byl člověk v životě spíš dobrým nebo zlým. Pokud tedy chcete svou osobnost individuálně promítnout do tvaru další schránky, která nahradí tělo, je vhodné včas navštívit webové stránky projektu www.22presents.com/urna a tam si vygenerovat návrh. Ten se pak stane formou pro vyplnění polyuretanem a asi za hodinu, po jeho ztuhnutí, je urna na světě. Vzhledem k tomu, že obsah podstavy tělesa je závislý na vaší psychické stabilitě, doporučuji vám se jí ještě za života věnovat. Čím je vaše osobnost labilnější, tím více práce budou mít vaši pozůstalí se zvedáním urny, která bude vratká.