Ne všichni, kteří skončí pod čarou, skončí úplně. A tím, že se dostanete nad ni, ještě nemusí být vyhráno. To je ve zkratce téma, kterým se zabývá projekt NAD ČAROU.

Reflexe současného stavu vysokého uměleckého vzdělávání v České republice, uplatnění absolventů a celková situace na umělecké scéně u nás. Součástí projektu bude výstava v Centru současného umění DOX a originální publikace Umělec, vila a bazén, na které se podílelo mnoho osobností z umělecké branže a jejíž součástí bude i katalog k výstavě.

NAD ČAROU ovšem není až tak úplně nováčkem. Vychází z tradice šesti ročníků výstav POD ČAROU, kterou založila Barbora Johansson Pivoňková. Projekt, který si za dobu své existence získal mnoho příznivců, prezentoval nepřijaté uchazeče o studium na veřejných vysokých uměleckých školách.

Výstava NAD ČAROU – Jednosměrná zpátky navazuje na původní koncepci, ovšem pracuje s umělci, kteří se alespoň jednou výstavy POD ČAROU účastnili, a pak se na vysokou uměleckou školu dostali. Kurátorkou je Tereza Jindrová, produkční stránky se ujala Alexandra Karpukhina a sdružení Inter-Art.

Publikace „Umělec, vila a bazén“ autorek Zdenky Švadlenkové, Barbory Johansson Pivoňkové a Aleny Bartkové, ve které se k problematice vyjádřilo na padesát osobností české umělecké scény, například Jiří David, Aleš Najbrt, Kateřina Šedá, Michael Rittstein, Roman Týc, Ludvík Hlaváček, Lenka Lindaurová či Robert Vano, je jedinečným dobovým dokumentem, sbírkou názorů, zkušeností a osobitých metafor.

Za zmínku stojí i grafická úprava knihy, které se ujali studenti Ateliéru grafického designu Rostislava Vaňka na UMPRUM (Marek Šilpoch, Markéta Steiner) a v neposlední řadě technické řešení, které umožní připnutí katalogu s fotografiemi z výstavy zipem.

Součástí celého projektu bude mnoho workshopů, událostí a večírků. Úspěch tohoto projektu by mohl podnítit nové spolupráce, nová řešení a můžeme-li si dovolit být trochu naivní, i posun dopředu. ∞


autor: Zdenka Švadlenková