V České republice převládá pocit, že školství je v krizi. Mnoho lidí rezignovalo na jakoukoliv snahu „měnit systém“ a raději přes den tak nějak přežívají, co jim život a škola nadělily, a večer si pak zanadávají. Existují ale menší či větší projekty, které různými formami pracují na odstranění problémů na školách. Jedním z nich je Mentoring začínajících učitelů, jenž se soustředí na školy základní.

První fáze dlouhodobého projektu, který má na svědomí neziskovka Business Leaders Forum, se účastní šest škol z Prahy a Středočeského kraje. Z každé školy se přihlásila dvojice mladšího a staršího učitele, kteří si navzájem předávají zkušenosti a diskutují své pohledy na výuku a přístup k žákům. Cílem je vzájemné pochopení dvou generací – motivace mladších pedagogů následovat autoritu starších kolegů a neodcházet do jiných zaměstnání, a motivace mentorů předávat letité zkušenosti na správné místo.

Z výsledků mentoringu pak vzejde několik materiálů, kterými se poznatky zúčastněných škol rozšíří do dalších vzdělávacích institucí v republice.

Do projektu se zapojil také internetový obchod ZOOT.cz, který nechal vyrobit kolekci triček a tašek s učitelskou tématikou. Celý výtěžek z prodeje jde na finanční potřeby mentoringu – na platy mentorů a na výrobu a tištění výsledné expertizy. Výrobu zajišťuje ZOOT.cz v rámci svého projektu DOBRO. a koupit zboží s designovými potisky na podporu tohoto i jiných projektů můžete na www.zoot.cz/dobro.

Pro medializaci programu také ZOOT.cz připravil foto editorial přímo s jeho účastníky. Koncept s názvem Hodina hrdinů představuje učitele jako hrdiny své doby. Stylizované fotografie zpodobňují vyučující jako fiktivní i skutečné osobnosti, které pozitivně ovlivňují své okolí, např. Superman, Adele nebo Oprah Winfrey. Editorial pro ZOOT DOBRO. vytvořil fotograf Martin Svoboda. º


autor: Zuzana Kučerová