Není příhodnějšího místa pro psaní příspěvku na téma prostituce nežli Amsterdamu – mimořádně kultivovaného města, které je vedle bohaté kultury význačné také svým sepětím s prostitucí. K přístavnímu městu prostituce odjakživa patří a místní ji zpravidla nepovažují za vážný společenský problém. Je to tím, že je soustředěna do jedné oblasti, kam se chodí lidé doslova vybláznit, a všichni vědí, kde přesně končí hranice tohoto každodenního festivalu perverze. Prostituce je jedním z příkladů, které ukazují, jak se kontroverzní otázka stala předností města. Svobodomyslní Nizozemci jsou zvyklí o veřejných věcech diskutovat a bouřit se, pokud s něčím nesouhlasí. Ke svobodě ale nutně patří také vysoká tolerance a veřejné diskuse, které se ve městě realizují zajímavými způsoby. Příkladů najdeme mnoho – ať už výjimky pro známé coffeeshopy pro milovníky omamných látek, ubytovny pro drogově závislé, které je drží mimo ulice, nebo drobná opatření jako např. úklid parku realizovaný prostřednictvím místních bezdomovců, kteří si za něj vydělávají od města naturálie podle svých potřeb. Zdánlivě podobně chytře funguje i oblast kultury. Mnoho undergroundových a ryze uměleckých projektů je podporováno ze štědrých státních podpor, hodnotí se primárně obsahová stránka projektu a kritériem není komerční úspěšnost. Aspoň zatím. Co to znamená? Umělec totiž v momentě, kdy začne vklad společnosti do jeho činnosti přetavovat v komerčně úspěšné projekty a začne vydělávat, musí tuto podporu celkem logicky postupně vracet formou splátek z jeho příjmu. Tato situace vede nizozemské umělce k zajímavě paradoxnímu přístupu – mnoho jich zůstává v „undergroundu“ a nehrne se do prodeje svých děl, aby dále mohli žádat o veřejnou podporu, a generují tak projekty, které spíše nemají prodejní potenciál. Jeden by řekl, že aspoň neprostituují na trhu s uměním, jenž preferuje fetišizovatelné artefakty. Na druhou stranu – pokud toto způsobuje veřejná podpora, není snad Nizozemsko jen příkladem přebujelé prostituce grantové? ∞


Autor je zakladatel a člen Fair Art – právního servisu pro umělce a umělecké organizace, člen umělecké skupiny Ztohoven.