Žijeme ve 21. století. Tabu minulého století (homosexualita, potraty…) jsou v našem světě obecně přijímány, vyhraňujeme se vůči rasismu a demagogii, zuby nehty bráníme demokracii, předstíráme, že děláme co můžeme s ekologickou krizí. A přesto velká část naší populace není šťastná, nedaří se jí najít vnitřní klid. Čím to je?

Věřím, že každý, kdo chce a snaží se, cestu k vnitřnímu klidu a štěstí si eventuálně najde. Co když ale zrovna ta, kterou byste chtěli jít, není povolená?
V průběhu vývoje naší společnosti jsme udělali hromadu věcí dobře, ale taky mnoho přešlapů. Za jeden z nich bychom mohli považovat i hození všech psychoaktivních substancí do jednoho pytle, bez ohledu na jejich charakter složení, účinek, rizikovost, vlastnosti i potenciál využití. Všechny dostaly nálepku „drogy“ a jejich uživatelé se pohybují na zatracované periferii společnosti. Jenže mezi těmito drogami, se nacházejí látky – nazýváme je psychedelika –, na které v současnosti ukazují vědecké výzkumy po celém světě jako na možnou budoucnost léčby problémů spojených s duševním zdravím.

Dostat dnes povolení k výzkumu látek, které byly dříve zkoumány a používány jako terapeutické nástroje, se stalo výhradním právem ostřílených výzkumníků a byrokraticky nezlomitelných charakterů. Bez silného odhodlání a tvrdé dřiny by totiž člověk dříve vyhořel, než by dostal povolení zkoumat a v rámci výzkumu podávat lékařský psilocybin, MDMA, LSD nebo jiné látky schopné rozšířit výzkumnému objektu vědomí. Naštěstí takoví hrdinové současného výzkumu existují a je jich čím dál více. Najdeme je mimo jiné i v naší zemi, své výzkumy provádějí v Národním ústavu duševního zdraví.

Budoucnost léčby
Obecně se o současné době mluví jako o „psychedelické renesanci“. Zkoumá se po celém světě a zdá se, že výsledky přinášejí ovoce. Např. MDMA (podle klasifikace droga bez léčebného využití známá také ve formě extáze) se jeví jako doposud nejefektivnější nástroj pro asistovanou terapii posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Sezení s užitím psilocybinu (v houbičkách) by zase mohlo být velmi zásadním bodem v terapii deprese.

A je toho víc. Je toho tolik, že se několik stovek výzkumníků, terapeutů, neurologů, šamanů, antropologů, umělců a dalších, přijede v červnu navzájem obohatit o výsledky vědeckých výzkumů, osobní poznatky, vlastní zkušenosti na mezinárodní multidisciplinární konferenci Beyond Psychedelics 2018, organizovanou expertní skupinou Beyond Psychedelics a Národním ústavem duševního zdraví. Akce proběhne v netradičním prostoru – Staré čistírně odpadních vod v Bubenči. Pro návštěvníky je připraven bohatý program, který se skládá nejen z přednášek a diskuzí, ale i workshopů, vlastních (i virtuálních) zážitků, hudebních vystoupení, uměleckých instalací a ještě mnohem více.
V rámci konference si i Praha na chvíli oblékne psychedelický kabát. Organizátoři se letos rozhodli využít příležitosti, a rozšířit „Praze“ obzory, kam až psychedelie může zasahovat. Během Prague Psychedelic Week („pražského psychedelického týdne“) se účastníci konference i veřejnost mohou zúčastnit vzdělávacích seminářů, nejrůznějších kulturních a společenských akcí (např. Vincent Moon a Live Cinema performance v BIO OKO), až po zážitkové workshopy i praktické dílny. Akce se konají v nejrůznějších prostorech po celé Praze. Více informací je možné nalézt na webu www.beyondpsychedelics.cz. º


text: Eva Césarová