Jak poznám, zda se mě krize dotkla či nikoliv? Existují snad i na toto poznání nějaké úžasné tabulky či žebříčky? Zkusím použít metodu příkladu, protože jeden takový mi roste přímo před okny. Pokaždé, když se na něj v průběhu dne podívám, divím se, co vše je člověk schopen zkazit.

Postavit dům jistě není lehká záležitost. A takzvané nové materiály často neznamenají opět nic jiného než náhražky. Stejně jako v jídle, i ve stavebnictví jsme šizeni. Ale to není žádná převratná novinka, to každý ví. Přijmeme-li ale tuto podstrčenou náhražku, co tím říkáme? Odpověď by sama vydala na vlastní polemiku. Jistě tímto svým jednáním nepoukazujeme na naše kvality ani ducha. Jdu kolem stavby a slyším: „Paninko, to je dobrý!“ Když se chci dozvědět názor na stavbu, dostane se mi ho v této podobě: „Kterej vůl tohle postavil?!“ Dělníci. Stále se bere do úst jenom ta jejich (mizerná) práce.

Do jakého druhu krize se to člověk dostal, když neváhá přijmout nabízený šunt, který si draze zaplatil? Bojí se, že na kvalitní výrobek kvůli finanční krizi nebude mít? Nebo už ho krize tohoto druhu zasáhla a zmíněný šunt je jejím důsledkem? Nejedná se třeba o krizi společnosti, bojí-li se nebo snad neví-li zákazník, že má na výběr? A třeba se jedná o krizi osobní nebo krizi jedince, když nerozezná kvalitu, ani kdyby ho kopla.

Osobně se mi líbí poslední důvod. Ale na mém výhledu z okna se mi nelíbí už nic; a to býval moc pěkný. Stavba nakonec způsobí krizi mně. To když skončím na pohotovosti v důsledku srdeční příhody způsobené nečekaným příjezdem dělníků po třech měsících na stavbu ležící pod půlmetrovou sněhovou peřinou. Ale to by mě možná poslali do blázince s vysvětlením, že mám vidiny. Oni totiž přijeli dokončit střechu, jejíž kostra (notně mokrá) mne ty tři měsíce uváděla v úžas.

Ona ta stavba je nemocná i jinde. Chudák plesnivá. Odskákala za co nemůže. Nezavinila světovou krizi ani osobní krizi své (hrdé) majitelky, ale parte jí už chystám a to se nedožila ani křtu.

Mým lékem na krizi je zastavit se, zpomalit a rozhlédnout se kolem sebe. Co mne oklopuje a proč. A pak, že je krize.