Snažím se nekonzumovat příliš zbytečných zpráv, které tak štědře servírují v tisku. A tak lovím informace převážně na síti mezi blogery. Na jedné z mých oblíbených stránek jsem se dočetla tuto zajímavost: Člověk se stává profesionálem, pokud určitou činnost vykoná desettisíckrát. Přiznávám, že při psaní předchozí věty jsem podvědomě myslela na vás čtenáře. Mějte prosím ohledy, mé sbírce fejetonů k této číslovce ještě něco málo chybí.

Ale zpět k oné „studii“. Podle mého názoru z ní vyplývá, že každý musí být v něčem odborníkem. Byť jen v pouhém čištění zubů. Nebo možná sprchování se. I když v tomhle směru bych byla možná trochu skeptičtější. Například léto a rozpálená tramvaj je dost děsivá kombinace, která profíky vylučuje. Schválně se zamyslete, jakou činnost jste podrobili takovému opakování. Jeden kamarád mi s radostí a bez váhání oznámil, že je rutinér v pití piva. Druhý, že toho prvního opilého vodí domů. Nevěřím. Zkrátka je nad půllitrem napadla první věc, kterou se oba velmi intenzivně zabývají.

Spíše mě ale zajímá, jestli existuje mladý člověk, který by byl naprostým profesionálem ve svém povolání? Mé propočty jakožto mizerného matematika ukazují, že v daném zaměstnání bych musela působit pět let, a nejlépe bez nároku na dovolenou. Některé požadavky, kladené na odborníka svého oboru, však už zvládám bravurně. Domnívám se, že za to může právě ono tisíceré opakování. Přesvědčivým důkazem budiž následující: Umím říkat Dobrý den a Na shledanou ve velmi rychlém sledu po sobě. Dokážu zachovat klidný výraz, i když stanu tváří v tvář neuvěřitelně nechápavému či protivnému člověku. Pryč jsou časy, kdy jsem nedovedla zadržet smích při pohledu na fotografii na dokladu totožnosti. Naučit se ovládat mě stálo celý rok soustavného úsilí. Umím dokonce zachovat kamennou tvář při vyslovování jmen, jako je Chlupatá, Chlastavá či Kakáček. Jednou rukou telefonuji, druhou odpovídám na e-maily. Zkrátka naprostý odborník.

Tak mi, prosím, vysvětlete, jak je možné, že se dlouhé vteřiny snažím opsat číslo průkazu z tisícikoruny. Myslela jsem snad, že se jedná o občanku Františka Palackýho?